Załącznik nr 2E do SWZ – wzór ławki (załącznik nr 2a do UMOWY) | Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków i skwerów m.st. Warszawy