Załącznik nr 2E do SWZ – wzór ławki (załącznik nr 2a do UMOWY) zmiana 02.08.2022 | Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków i skwerów m.st. Warszawy