Załącznik nr 2D do SWZ – wzór kosza nr 4 część III (załącznik nr 2 do UMOWY) | Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków i skwerów m.st. Warszawy