Załącznik nr 2B do SWZ – wzór kosza nr 2 część I (załącznik nr 2 do UMOWY) | Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków i skwerów m.st. Warszawy