Załącznik nr 2A do SWZ – wzór kosza nr 1 część I – II (załącznik nr 2 do UMOWY) | Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków i skwerów m.st. Warszawy