Załącznik nr 1C do SWZ – zakres prac i ceny jednostkowe część III (załącznik nr 1 do UMOWY) | Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków i skwerów m.st. Warszawy