Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.08.2022 | Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków i skwerów m.st. Warszawy