Informacja o wyniku postępowania w zakresie części III z dnia 30.09.2022.BES | Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków i skwerów m.st. Warszawy