Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES | Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków i skwerów m.st. Warszawy