Załącznik nr 8 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych