Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz usług | Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych