Załącznik nr 3C do SWZ – kosztorys część III | Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych