Załącznik nr 2B do SWZ – lokalizacje | Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych