Załącznik nr 2A do SWZ – lokalizacje | Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych