Załącznik nr 1 do SWZ – zał. nr 3 do umowy – warunki techniczne wykonania umowy | Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych