Załącznik nr 1 do SWZ – zał. nr 3 do umowy – warunki techniczne wykonania umowy-zmiana 22.07.2021 | Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych