Informacja o wyborze oferty w zakresie części 3 | Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych