Załącznik nr 9B1 do SIWZ – lokalizacje gabiony | Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów w donicach i na kwietnikach w m.st. Warszawie