Załącznik nr 9B do SIWZ – lokalizacje | Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów w donicach i na kwietnikach w m.st. Warszawie