Załącznik nr 8B do SIWZ – wykaz osób_16.10.18 | Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów w donicach i na kwietnikach w m.st. Warszawie