Załącznik nr 8B do SIWZ – wykaz osób | Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów w donicach i na kwietnikach w m.st. Warszawie