Załacznik nr 7B do SIWZ – wzór umowy | Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów w donicach i na kwietnikach w m.st. Warszawie