Załącznik nr 7A do SIWZ – wzór umowy rejon I | Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów w donicach i na kwietnikach w m.st. Warszawie