Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów w donicach i na kwietnikach w m.st. Warszawie