Załącznik nr 4 do SWIZ – wykaz usług | Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów w donicach i na kwietnikach w m.st. Warszawie