Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorysy | Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów w donicach i na kwietnikach w m.st. Warszawie