Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys | Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów w donicach i na kwietnikach w m.st. Warszawie