Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty | Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów w donicach i na kwietnikach w m.st. Warszawie