Załącznik nr 1B do SIWZ – warunki techniczne wykonania umowy oraz zasady wykonania prac | Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów w donicach i na kwietnikach w m.st. Warszawie