Załącznik nr 1A do SIWZ – Warunki techniczne wykonania umowy oraz zasady wykonywania prac | Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów w donicach i na kwietnikach w m.st. Warszawie