wyjaśnienia treści SIWZ 19.10.2018 | Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów w donicach i na kwietnikach w m.st. Warszawie