załącznik nr 5 do Umowy – sprawozdanie z badań | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem dla drzew rosnących na terenach m.st. Warszawy.