Komunikat nr 1 z dnia 15.07.2021 r..BES | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem dla drzew rosnących na terenach m.st. Warszawy.