Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Budowa pawilonu parkowego na Skwerze Ormiańskim w Warszawie