Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Budowa pawilonu parkowego na Skwerze Ormiańskim w Warszawie