Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia | Budowa pawilonu parkowego na Skwerze Ormiańskim w Warszawie