Informacja o złożonych ofertach | Budowa pawilonu parkowego na Skwerze Ormiańskim w Warszawie