zał. nr 6 wzór umowy | Dostawa z rozładunkiem 252 szt., wkładów do donic