zał. nr 5 do SWZ formularz oferty | Dostawa z rozładunkiem 252 szt., wkładów do donic