zał. nr 2 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Dostawa z rozładunkiem 252 szt., wkładów do donic