zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia | Dostawa z rozładunkiem 252 szt., wkładów do donic