Załącznik nr 7 do SWZ – formularz oferty 20.07.2021 | Opracowanie założeń konstrukcyjnych dla nawierzchni podwieszanych dla chodników w formie opisowej i rysunkowej, określenie gabarytów projektowanych elementów oraz określenie uwarunkowań wykonania.