Załącznik nr 5 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Opracowanie założeń konstrukcyjnych dla nawierzchni podwieszanych dla chodników w formie opisowej i rysunkowej, określenie gabarytów projektowanych elementów oraz określenie uwarunkowań wykonania.