Załącznik nr 3 do SWZ – Zakres prac i cen jednostkowych (załacznik nr 1 do UMOWY) | Dostawa, posadzenie i pielęgnację drzew w okresie rękojmi na terenie parków oraz wzdłuż kanałów i stawów pozostających w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy