Załącznik nr 1B do SWZ – Parametry jakościowe materiału (załacznik nr 2 do UMOWY) | Dostawa, posadzenie i pielęgnację drzew w okresie rękojmi na terenie parków oraz wzdłuż kanałów i stawów pozostających w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy