Załacznik nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (załacznik nr 3 do UMOWY) | Dostawa, posadzenie i pielęgnację drzew w okresie rękojmi na terenie parków oraz wzdłuż kanałów i stawów pozostających w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy