informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES | Budowa terenów zieleni Parku Cichociemnych w Warszawie