Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej | Wykonywanie prac porządkowych, konserwacyjnych, eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann, kaskad, poidełek sieci zraszających będących w administrowaniu ZZW