załącznik nr 7 do umowy- Szablony krzewy | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja krzewów, pnączy i bylin na terenie m.st. Warszawy