Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz urządzeń technicznych | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja krzewów, pnączy i bylin na terenie m.st. Warszawy